QingLong
Lưới rời vành 45cm (tráng nhựa)

Lưới rời vành 45cm (tráng nhựa)

  • Thương hiệu: QingLong
  • Tình Trạng:  Còn hàng
100.000₫

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

𝗟𝘂̛𝗼̛́𝗶 𝗿𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗵𝗮𝘆 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗰𝗵𝗼 𝘃𝗮̀𝗻𝗵 𝘃𝗼̛̣𝘁 𝟰𝟱𝗰𝗺 𝐵𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑢̉ 𝑡𝑟𝑎́𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑙𝑢̛𝑜̛̃𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑜̂, 𝑡ℎ𝑎𝑜 𝑡𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑒̂́ đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑔𝑜̣n

🌈𝙒𝙚𝙗𝙨𝙞𝙩𝙚: 𝙬𝙬𝙬.𝙙𝙤𝙘𝙖𝙪𝙠𝙝𝙖𝙣𝙝𝙡𝙤𝙣𝙜.𝙘𝙤𝙢

🌈𝙏𝙞𝙠𝙏𝙤𝙠: @𝙦𝙞𝙣𝙜𝙡𝙤𝙣𝙜_𝙛𝙞𝙨𝙝𝙞𝙣𝙜

🌈𝙎𝙝𝙤𝙥𝙚𝙚.𝙫𝙣/𝙙𝙤𝙘𝙖𝙪𝙠𝙝𝙖𝙣𝙝𝙡𝙤𝙣𝙜

⚡️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐛𝐚́𝐧 𝐥𝐞̉: 𝟎𝟗𝟖𝟕𝟖𝟒𝟓𝟓𝟎𝟔

⚡️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐛𝐚́𝐧 𝐛𝐮𝐨̂𝐧: 𝟎𝟗𝟔𝟕𝟎𝟒𝟐𝟗𝟖𝟕

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây