• 158 Phố Kim Hoa - Phường Phương Liên - Quận Đống Đa - Hà Nội (gần đình Kim Liên)
  • 024.39352437 - 024.22180620
  • docaukhanhlong@gmail.com