Cần Câu Lăng Xê

Tổng cộng có 5 sản phẩm

Lưới Danh sách

Cần máy ngắn QingLong màu đen

165.000₫
235.000₫
- 30%

Cần máy ngắn QingLong màu xanh

115.000₫
150.000₫
- 23%

Cần máy ngắn QingLong max

155.000₫
215.000₫
- 28%

Cần máy ngắn QingLong max pro

180.000₫
245.000₫
- 27%
30%
Cần máy ngắn QingLong màu đen Cần máy ngắn QingLong màu đen

Cần máy ngắn QingLong màu đen

Cần máy ngắn QingLong màu đen  thiết kế  câu lăng xê, câu lục đầu cành.. +Chất liệu: carbon, +Cần nhỏ gọn thuận tiện mang theo +2.4m: 165.000 +2.7m: 190.000 +3.0m: 210.000 +3.6m: 235.000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ĐỒ CÂU KHÁNH LONG ⏰ Thời...
165.000₫
235.000₫

MUA HÀNG

27%
Cần máy ngắn QingLong đen chấm xanh Cần máy ngắn QingLong đen chấm xanh

Cần máy ngắn QingLong đen chấm xanh

Cần máy ngắn QingLong đen chấm xanh thiết kế câu lăng xê, câu lục đầu cành.. +Chất liệu: carbon, +Cần nhỏ gọn thuận tiện mang theo +2.4m: 180.000 +2.7m: 199.000 +3.0m: 215.000 +3.6m: 245.000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ĐỒ CÂU KHÁNH LONG ⏰...
180.000₫
245.000₫

MUA HÀNG

23%
Cần máy ngắn QingLong màu xanh Cần máy ngắn QingLong màu xanh

Cần máy ngắn QingLong màu xanh

Cần máy ngắn QingLong màu xanh thiết kế câu lăng xê, câu lục đầu cành +Chất liệu: carbon + Cần nhỏ gọn thuận tiện mang theo +2.4m: 115.000 +2.7m: 130.000 +3.0m: 140.000 +3.6m: 150.000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ĐỒ CÂU KHÁNH LONG ⏰...
115.000₫
150.000₫

MUA HÀNG

28%
Cần máy ngắn QingLong max Cần máy ngắn QingLong max

Cần máy ngắn QingLong max

Cần máy ngắn QingLong màu bạc thiết kế  câu lăng xê, câu lục đầu cành.. +Chất liệu: carbon +Cần nhỏ gọn thuận tiện mang theo +2.4m: 155.000 +2.7m: 180.000 +3.0m: 199.000 +3.6m: 215.000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ĐỒ CÂU KHÁNH LONG ⏰ Thời...
155.000₫
215.000₫

MUA HÀNG

27%
Cần máy ngắn QingLong max pro Cần máy ngắn QingLong max pro

Cần máy ngắn QingLong max pro

Cần máy ngắn QingLong max pro thiết kế câu lăng xê, câu lục đầu cành.. *Chất liệu: carbon +Cần nhỏ gọn thuận tiện mang theo +2.4m: 180.000 +2.7m: 199.000 +3.0m: 215.000 +3.6m: 245.000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ĐỒ CÂU KHÁNH LONG ⏰ Thời...
180.000₫
245.000₫

MUA HÀNG